Szobafoglalás - mûködési szabályzat

1./ A szálláshely lekötését személyesen, vagy írásban ( e-mail ) tudjuk elfogadni.
A szobafoglalást a honlapunkon található "szobafoglalás" táblázat kitöltésével, illetve az el?leg átvételét?l tudjuk garantálni. Lekötéskor , a teljes összegnek 20%-a  "foglalási el?leg" fizetend?. Err?l visszaigazolást küldünk.

   ·  A nyaralás megkezdése el?tt két héttel a teljes összeg 30%-át kérjük befizetni.A fennmaradó rész a szállás igénybevételekor a helyszínen fizetend?. 

2./ Szobafoglalás visszamondását a szolgáltató személyesen, vagy írásban fogadja el.
· Ha a vendég legalább 60 nappal az utazás el?tt visszamondja a szálláshelyfoglalását, úgy a szolgáltató az ügyintézési költségekkel csökkentve (a bruttó ár 20 százaléka, de legalább 2000 Ft. ) visszafizeti a foglaláskor befizetett összeget.

· A foglalás felmondása esetén az érkezés el?tt 30. napig a foglalási összegnek  50%-át tudjuk visszafizetni.
· 30 napon belül visszamondott szálláshely esetén a foglalási el?leget nem kapja vissza a Vendég.

3./ Az üdülés megszakítása esetén a befizetett szállásdíjból a ténylegesen eltöltött éjszakák + öt éjszakai szállásdíjon felüli rész jár vissza a vendégnek.

4./ Ha az utazás megkezdése el?tt a szállásadó által vállalt szolgáltatásokban változás következett be, ezt haladéktalanul tudatja a Vendéggel, aki:
· nem köteles a változásokat elfogadni, másik szobát választhat;
· másik megfelel? hiányában, vagy ha a Vendég emiatt eláll az üdülést?l a foglalási szerz?dés semmissé válik: ekkor a szolgáltató köteles a foglalási el?leget teljes egészében visszafizetni;
· Szállásadót hibás teljesítés esetén a Vendéggel egyezségre törekedve, kártalanítási kötelezettség terheli ( a foglalási el?leg visszafizetése erejéig).
· Ezen kívül a szállást foglaló semmilyen igénnyel nem léphet fel.

5./ Szállásadó a szálláshelyet kitakarítva, rendeltetésszer?en használható állapotban köteles a Vendégnek átadni. A berendezési, felszerelési tárgyak meghibásodása esetén haladéktalanul gondoskodik azok kijavításáról.

6./ Vendég a szálláshelyen okozott kárt a helyszínen köteles rendezni.

7./ Vendég a szálláshelyet egyéb megállapodás kivételével, bejelentett érkezése napján 15 órától veheti igénybe, a foglalása utolsó napján 10 óráig jogosult a szálláshelyen tartózkodni. A szállásadónak joga van kikötéseit kiegészíteni, erre azonban minden esetben külön el?re fel kell hívnia a vendég figyelmét.